• family 420,000원 (0%▼)
 • silver 408,000원 (3%▼)
 • gold 399,000원 (5%▼)
 • black 391,000원 (7%▼)
 • vvip 378,000원 (10%▼)
 • 회원등급 혜택보러가기
[MM6-마르지엘라]
글램슬램 레더 크로스백
정품 동일 소재 사용


홈페이지에 없는 제품들 또는 사이즈/색상의 경우
고객센터 카카오톡 및 전화로 상담해주시기 바랍니다

정품가격
1,280,000
판매가격
420,000

상품코드
1641540865

상품 옵션
총 금액 0

option_61d7edcab61e2.png

1435221_1.jpg

space_300.png

20211107-a1636266746960_5265.jpg.jpg

space_300.png

20211109-a1636455975419_7314.jpg.jpg

20211109-a1636455975429_8836.jpg.jpg

20211109-a1636455975439_1006.jpg.jpg

20211109-a1636455975446_5837.jpg.jpg

20211109-a1636455975455_0883.jpg.jpg

20211109-a1636455975463_8105.jpg.jpg

space_300.png

20211107-a1636267153431_8036.jpg.jpg

20211107-a1636266987550_6817.jpg.jpg

20211107-a1636266987708_1861.jpg.jpg

20211107-a1636267146459_2510.jpg.jpg

20211107-a1636266988262_8068.jpg.jpg

20211107-a1636266988376_5268.jpg.jpg

20211107-a1636266988475_4121.jpg.jpg

20211107-a1636267146979_8263.jpg.jpg

20211107-a1636266988640_5646.jpg.jpg

20211107-a1636267147209_3358.jpg.jpg

20211107-a1636267147094_1014.jpg.jpg

20211107-a1636267146863_2474.jpg.jpg

20211107-a1636267146764_2671.jpg.jpg

20211107-a1636266987799_5435.jpg.jpg

20211107-a1636267146318_1028.jpg.jpg

20211107-a1636266988046_0604.jpg.jpg

20211107-a1636266987914_8680.jpg.jpg

space_300.png

option_61d7edd464fe2.png

1435222_1.jpg

space_300.png

20211107-a1636266746964_7768.jpg.jpg

space_300.png

20211125-a1637851768471_4360.jpg.jpg

20211125-a1637851768474_4484.jpg.jpg

20211125-a1637851768477_0651.jpg.jpg

20211125-a1637851768479_4057.jpg.jpg

20211125-a1637851768480_1441.jpg.jpg

20211125-a1637851768478_6766.jpg.jpg

20211125-a1637851768476_1706.jpg.jpg

20211125-a1637851768478_3353.jpg.jpg

20211125-a1637851768475_6482.jpg.jpg


 • HOME
 • 장바구니
 • 나의쇼핑정보
 • 고객센터

  고객센터

  070-8095-4630

  • 평일 AM 11:00 ~ PM 07:00
  • 점심 PM 12:00 ~ PM 01:00 ※ 공휴일 휴무
 • 카카오톡
 • 최근본상품
  • [MM6-마르지엘라]<BR>글램슬램 레더 크로스백<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>
  더보기
  최근본상품 나의관심
  • [MM6-마르지엘라]<BR>글램슬램 레더 크로스백<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>